به دلیل بدحسابی پیمانکار، کارگران آبفای شوشتر خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود هستند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند سال‌هاست زیر نظر پیمانکار در آبفای شوشتر با عناوین شغلی مختلف مشغولیم و در تمامی این سال‌ها پیمانکار در مقام کارفرما به تعهدات مزدی خود عمل نکرده است. آنها گفتند: در نتیجه استمرار این وضعیت دستمزدهایمان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. پیمانکار کنونی هم هیچ توجهی به مطالباتمان ندارد. یکی از این کارگران با بیان اینکه کارگران پیمانی آبفای شوشتر خواستار آن هستند تا مدیریت آبفای شوشتر در مقام کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرح‌های مستقیم شدن قراردادهای کاری کارگران پیمانکاری با ما قرارداد مستقیم کار منعقد کند، افزود: با روزی ۱۲ ساعت کار مداوم و سخت از حداقل‌های مزدی محروم هستیم و مسئولان اداره آب و فاضلاب شوشتر به مشکلاتمان که در نتیجه حضور پیمانکار ایجاد شده، اعتنایی نمی‌کنند. این کارگر با اشاره به میانگین ۱۵ تا ۱۹ سال سابقه کاری خود در آبفای شوشتر گفت: تجربه سال‌ها حضور پیمانکاران در این شرکت نشان داده که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار این شرکت ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند.