تعدادی از کارکنان و بازنشستگان مخابرات زنجان روز پنجشنبه (۱۰ مهرماه) در اعتراض به‌عدم رسیدن به مطالباتشان در مقابل ساختمان مخابرات تجمع کردند. به گزارش ایلنا، اصلاح ساختار و مدیریت کلان شرکت، ادغام شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار، اجرای بدون تنازل آیین‌نامه سال ۸۹، پرداخت مطالبات و معوقات قانونی و به‌روزرسانی پرداختی‌ها طبق آیین‌نامه ۸۹ ازجمله مطالبات این گروه است. حضور مدیر مخابرات زنجان در جمع معترضان به درگیری لفظی منجر شد و در نهایت حاضران با صدور بیانیه‌ای به تجمع خود پایان دادند.