روز دوشنبه (سوم مهر) تعدادی از بازنشستگان مخابرات در اعتراض به‌ عدم توجه به مطالباتشان در چند استان تجمع برگزار کردند. در جریان این تجمعات، برخی از این بازنشستگان در استان خراسان رضوی بازداشت شده‌اند. به گزارش ایلنا، در همین رابطه، انجمن صنفی بخش خصوصی شرکت خدمات اول مخابرات منطقه فارس در نامه‌ای خواستار آزادی این بازنشستگان شد. این نامه بر صنفی بودن تجمعات بازنشستگان تاکید کرده و بی‌توجهی مسئولان نسبت به بی‌قانونی شرکتی مخابرات را مورد انتقاد قرار داده است.