معاون پرستاری وزارت بهداشت از جذب ۱۰هزار نیروی پرستاری در بخش درمان خبر داد. به گزارش همشهری آنلاین، عباس عبادی گفت: آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۲۸ مهر ماه به منظور جذب ۲۵هزار نیرو، برگزار خواهد شد. از این تعداد، ۱۰هزار نفر نیروی پرستاری مستقیما در بخش درمان و ۲ هزار نیروی پرستاری در سایر بخش‌ها مانند فوریت‌های پیش بیمارستانی و حوزه بهداشت مشغول به کار خواهند شد. وی عنوان کرد: اکنون نسبت پرستار به تخت، ۹ دهم و نسبت گروه پرستاری به تخت ۱.۲ است و امیدوارم با افزایش جذب و تربیت نیروی انسانی، فاصله ۱.۲ تا ۱.۸ طی سال‌های آتی برطرف شود.