معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت رفاهی استان‌های مرزی اغلب از متوسط پایین‌تر بوده و مردم آنها در صدر لیست دو دهک با پایین‌ترین درآمد قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی بیرانوند در سومین نشست «ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان» گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران در اسفند ۱۴۰۱ قرار شد رویداد مرز طلایی برگزار شود. در حال حاضر چالش استان‌های مرزی، اشتغال، مساله کولبران و... است. بیش از نیمی از استان‌ها و ۱۲۰ شهر مرزی هستند. این امر اهمیت این مصوبه و هم‌افزایی بین نهادها را نشان می‌دهد.

وی افزود: مناطق مرزی هم فرصت و هم تهدید به لحاظ امنیتی و اقتصادی هستند. فرهنگ کار و تولید در برخی استان‌ها با وجود انجام قاچاق در انواع متنوع در حال از بین رفتن است. در بعضی از این استان‌ها، با وجود فعالیت کارخانجات بیشتر زنان مشغول هستند و مردان ترجیح به کولبری دارند که دارای درآمد بیشتری است.

کریمی بیرانوند یادآور شد: براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ معادل ۵۵۰ شهر که ۲۲درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در مناطق مرزی قرار داشتند. در این سال میانگین نرخ بیکاری کشور ۱۳درصد بود ولی در این شهرهای مرزی ۲۳درصد بود. همچنین براساس آمار ۱۴۰۰ این شهرها ۳۵درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند و ۵۰درصد بیکاری مربوط به جمعیت این شهرها بود. در سال 1400 نرخ بیکاری کشور ۹.۲درصد بود اما این عدد در ۱۶ استان مرزی ۹.۹درصد بود.

وی در پایان گفت: وضعیت رفاهی استان‌های مرزی اغلب از متوسط پایین‌تر است. استان‌هایی که دو دهک پایین درآمدی را تشکیل می‌دهند استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و... هستند. در حال حاضر نتایج ساماندهی اشتغال مرزنشینان اصلا قابل قبول نیست.