تعدادی از پرستاران در گفت‌وگو با ایلنا، از ردصلاحیت‌ها فعالان صنفیدر انتخابات نظام پرستاری استان‌های مختلف کشور انتقاد کردند. بنا بر این گزارش، پرستاران مطالبه‌گری مانند «محمد شریفی‌مقدم»، «عمیدی» و «احمد توکلی» برای شرکت در انتخابات ردصلاحیت شده‌اند. این پرستاران می‌گویند: امیدواریم برایمان توضیح دهند که چرا نمایندگان جامعه پرستاری ردصلاحیت شده‌اند؟ آیا نظام پرستاری یک سازمان صنفی متعلق به پرستاران نیست، پس چرا در آن مداخله می‌کنند؟