دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از برگزاری نشست این هفته شورای عالی کار با محور تقویت معیشت کارگران خبر داد. به گزارش تسنیم، هادی ابوی گفت: به دنبال این هستیم که با مستندات، دولت را متوجه کاهش قدرت خرید کارگران کنیم. تلاش داریم با حمایت‌های غیرنقدی ازجمله کالابرگ الکترونیک و تامین سفره خانوار کارگری کمک به معیشت کنیم. به گفته وی، در صورتی که در میانه سال بحث ترمیم مزد صورت گیرد، اختلاف‌نظر‌های شرکای اجتماعی برای مذاکرات مزدی سال آینده کاهش می‌یابد و کارگران و کارفرمایان با چالش کمتری به مذاکره مزد سال بعد می‌پردازند.