رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان گرگان بر لزوم تغییر شرایط دریافت وام بازنشستگان تاکید کرد. 

غلامرضا طالبا در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: تامین اجتماعی باید شرط سابقه پرداخت حق بیمه و سن را از پرداخت شرایط وام برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران بردارد. این اصلا منطقی نیست بازنشسته‌ای که زیر ۲۰ سال سابقه و کمتر از ۵۰ سال سن داشته باشد، مشمول دریافت  وام نشود. 

وی بیان کرد: با شروط در نظر گرفته شده برای این وام، حدود ۵۰درصد بازنشستگان شهرستان گرگان نتوانستند برای دریافت وام ۲۰ میلیونی ثبت‌نام کنند. پیشنهاد ما این است که به ازای هر سال سابقه، مبلغ یک میلیون تومان وام به بازنشستگان تعلق بگیرد و افراد زیادی زیر ۲۰ سال نیز با این شرایط می‌توانند مشمول دریافت وام شوند.