روز شنبه (یازدهم شهریور) خبر خودکشی یک کارگر شهرداری ایلام منتشر شد. در فضای مجازی، علت خودکشی او را ماه‌ها حقوق معوق و وضعیت بد معیشتی اعلام کردند. 

«انوری» عضو شورای شهر ایلام در این رابطه به ایلنا گفت: من مساله را پیگیری کردم. خودکشی این کارگر ارتباطی با پرداخت حقوق نداشته است. او افزود: این فرد نیروی قراردادی شهرداری بوده و مزایا و حقوق او نیز پرداخت شده است. مطالبه مزدی نداشته و فقط یک ماه اضافه‌کار او پرداخت نشده است. 

انوری در ارتباط با دلیل خودکشی این کارگر گفت: مسئولان قضایی باید در این رابطه نظر بدهند چرا که موضوع، مساله‌ای حقوقی و قضایی‌ست. من با مسئولان حراست و شخص شهردار صحبت کردم. گفتند حقوق‌ها به‌روز است و این فرد فقط یک ماه اضافه‌کار معوق داشته است.