طبق داده‌های تورم در مرداد امسال، هر چه از دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، تورم ماهانه اقلام خوراکی افزایش و این نرخ برای اقلام غیرخوراکی و خدمات کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد گوشت و مسکن دو کالای موثر در این روند باشند.

به گزارش اکوایران، در مرداد امسال بیشترین فشار تورمی اقلام غیرخوراکی بر دهک‌های فقیر و بیشترین فشار تورمی کالاهای خوراکی بر دهک‌های ثروتمند وارد شده طوری‌که هر چه از دهک‌های ابتدایی به سمت دهک‌های انتهایی حرکت می‌کنیم (از فقیر به غنی) نرخ تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش یافته و این نرخ برای کالاهای خوراکی روند صعودی به خود می‌گیرد.

می‌توان گفت که بالا رفتن تورم ماهانه گوشت و مسکن در مرداد امسال به ترتیب بخشی از علت بالاتر بودن تورم ماهانه خوراکی در دهک‌های ثروتمند و تورم غیرخوراکی در دهک‌های فقیر است.

رشد بالای 100درصدی تورم خوراکی‌ها در مقایسه تیر و مرداد ماه

آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت یک سبد یکسان از کالاهای خوراکی در مرداد امسال نسبت به تیر در کل کشور 2.6درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه تورم ماهانه خوراکی‌ها در تیر 1.2درصد بوده می‌توان گفت که تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد افزایش یافته است. همچنین، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در کل کشور در دومین ماه تابستان برابر با 2.4درصد بوده است.

در مرداد ماه قیمت گوشت افزایش یافته و چون سهم تورم گوشت از تورم ماهانه خوراکی‌های دهک‌های غنی بالاتر بوده تورم ماهانه خوراکی مرداد ماه در دهک‌های ثروتمند نسبت به دهک‌های فقیر رقم بالاتری برآورد شده است

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که تورم ماهانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها برای دهک‌های هزینه‌ای یکسان نبوده است. برای مثال تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول که نماینده فقیرترین قشر جامعه است برابر با 1.8درصد شناسایی شده در حالی‌که هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت می‌کنیم، این نرخ افزایش یافته و در دهک دهم به 2.9درصد می‌رسد.

همچنین هزینه خرید یک سبد یکسان از اقلام خوراکی در مرداد برای خانوارهای دهک دومی 2.2درصد بیشتر از تیر شده در حالی‌که این رقم برای دهک نهم معادل با 2.7درصد است. بنابراین در مرداد امسال هر چه از دهک‌های فقیر به دهک‌های غنی نزدیک می‌شویم تورم ماهانه خوراکی‌ها افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد علت این رخداد در دهک‌های ابتدایی و میانی، بالا رفتن تورم ماهانه گوشت و بیشتر بودن وزن این خوراکی در سبد مصرفی آنها نسبت به سایرین باشد.

روند معکوس تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها

رفتار تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی برعکس این نرخ برای کالاهای خوراکی است طوری‌که تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها و خدمات در دهک‌های ابتدایی بالا و در دهک‌های آخر، پایین است. برای مثال، هزینه یک سبد یکسان از کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوارهای دهک اولی در مرداد 2.9درصد نسبت به تیر بیشتر شده است.

این رقم برای دهک‌های دوم و سوم به ترتیب برابر با 2.8 و 2.7درصد است؛ در حالی‌که تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در دهک نهم معادل با 2.4درصد و در دهک دهم به میزان 2درصد به ثبت رسیده است.

رفتار ناهمگون تورم خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها

درباره بالاتر بودن تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک‌های ثروتمند می‌توان گفت که در مرداد ماه تورم گوشت افزایش یافته و چون سهم تورم گوشت از تورم ماهانه خوراکی‌های دهک‌های غنی بالاتر بوده تورم ماهانه خوراکی مرداد ماه در دهک‌های ثروتمند نسبت به دهک‌های فقیر رقم بالاتری برآورد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاتر بودن تورم اقلام غیرخوراکی در دهک‌های ضعیف متهمی ندارد جز مسکن. تورم ماهانه مسکن از 2.2درصد در تیر به 3.3درصد در مرداد افزایش یافته است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاتر بودن تورم اقلام غیرخوراکی در دهک‌های ضعیف متهمی ندارد جز «مسکن». تورم ماهانه مسکن از 2.2درصد در تیر به 3.3درصد در مرداد افزایش یافته است. وزن این کالا در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های ابتدایی بسیار بالاتر از سبد خانوارهای دهک‌های بالا است چرا که مسکن کالایی ضروری بوده و با وجود گران‌شدن اجاره‌بها، خانوارها بیش از یک حد مشخص قادر به حذف کردن آن نیستند.

بنابراین چون هم وزن این کالا و هم سهم آن از تورم ماهانه با حرکت از دهک‌های فقیر به غنی، روندی نزولی به خود می‌گیرد می‌توان گفت که علت بالاتربودن تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در دهک‌های نیازمند نسبت به دهک‌های ثروتمند، تورم مسکن است.