نرخ تورم ماهانه در دومین ماه تابستان برای همه دهک‌ها افزایش یافته ولی فشار آن بیشتر بر دهک‌های متوسط وارد شده است.

به گزارش اکوایران، نرخ تورم ماهانه کل در مرداد امسال افزایش یافته و به 2.4درصد رسیده است. تورم همه دهک‌های هزینه‌ای نیز در مرداد بیشتر از تیر بوده اما فشار تورمی بر همه دهک‌ها به طور یکسان وارد نشده و بیش‌ترین اثر را بر دهک‌های متوسط گذاشته است.

طبق این گزارش، نرخ تورم ماهانه که در خرداد و تیر روی 2درصد ثابت مانده بود در دومین ماه تابستان به مدار صعودی بازگشته و رقم 2.4درصد را محقق کرده است. به عبارت دیگر، خانوارهای کشور به طور میانگین در مرداد امسال برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات 2.4درصد بیشتر از تیر ماه هزینه کرده‌اند. البته این افزایش برای همه دهک‌های جامعه یک‌دست نبوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که قشر متوسط بیشتر از آن متاثر شده است.

ثروتمندان  کمترین  فشار  تورمی   را در   مرداد ماه  تجربه  کردند

طبق این گزارش، تورم ماهانه دهک اول که نماینده فقیرترین قشر جامعه است از 1.68درصد در تیر ماه با افزایش 40.48درصدی به 2.36درصد در مرداد رسیده است. این نرخ تا دهک سوم روند صعودی خود را حفظ کرده طوری که خانوارهای دهک‌های سوم و چهارم تورم ماهانه‌ای معادل با 2.57درصد را تجربه کرده‌اند. بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در مرداد امسال مربوط به دهک پنجم است که نرخی برابر با 2.61درصد را محقق کرده در حالی‌که این رقم در تیر برابر با 1.94 درصد بوده است که نشان از افزایش 34.5درصدی تورم ماهانه این دهک در مرداد ماه دارد. پس از آن تورم دهک‌ها روند نزولی به خود گرفته طوری که تورم ماهانه دهک دهم که نماینده ثروتمندترین قشر جامعه است حتی از این نرخ در دهک اول نیز کمتر شده و به 2.2درصد رسیده است. تورم ماهانه این دهک در تیر زیر 2درصد برآورد شده بود. بنابراین تورم ماهانه دهک پنجم بالاترین و تورم ماهانه دهک دهم پایین‌ترین نرخ ثبت شده در مرداد امسال است.

با توجه به اینکه اکثریت مزدبگیران کشور بین دهک‌های سوم تا هشتم کشور به سر می‌برند، آمار نشان می‌دهد که بیشترین فشار تورمی مرداد ماه که از قضا در این دهک‌ها بوده، بر خانوارهای طبقات حقوق‌بگیر کشور وارد شده است.