یک کارگر ساختمانی حدودا ۲۰ ساله حین کار در یک پروژه ساختمانی در حال ساخت واقع در شهر نیشابور در استان خراسان رضوی، بر اثر حادثه برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، این کارگر در حین کار به علت اتصال میلگرد به سیم برق دچار برق‌گرفتگی شده و در نتیجه آن از طبقه سوم به پایین پرتاب می‌شود.