کارگران شهرداری نیشابور می‌گویند: پیگیری‌هایی که نهایتا به تبدیل وضعیت کارگران ایثارگر منجر شد، تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نکرده است. تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه بعد از گذشت 10 ماه از تبدیل وضعیت، هنوز تغییری در وضعیت دریافتی کارگران ایجاد نشده، گفتند: یکی از بحث‌های مطرح شده در طرح تبدیل وضعیت ایثارگران، بحث بار مالی این طرح است که ظاهراً قرار نیست در شرایط کاری، حقوقی و شغلی کارگران مشمول به نسبت قبل تغییری ایجاد کند. به گفته یکی از این کارگران، تغییری در شرایط کاری و حقوقی به جز افزایش ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار تومانی حقوق ایجاد نشده است. آنها گفتند: می‌خواهیم بدانیم با شرایط جدید تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی که احکام آن نیز صادر شده، چگونه باید ادامه همکاری داشته باشیم؟ هم اکنون وضعیت شغلی ما کارگران مانند سال پیش است. این کارگران درباره سایر مطالبات صنفی خود گفتند: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی و پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی بخشی از مطالبات کارگران شهرداری نیشابور است که هنوز به صورت کامل پرداخت نشده و باعث ایجاد گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است.