یک کارگر مقنی که با کمک یکی از همکاران در حال حفاری یک چاه در خیابان مصلی قم بود، به علت ریزش آوار فوت کرد. به گزارش ایلنا، پیکر بی‌جان این کارگر توسط امدادگران در حالی از چاه بیرون کشیده شد که کارگر همراه وی نیز بر اثر شوک حادثه به کمک نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.