سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه هیچ نشانی از تعاون در لایحه برنامه هفتم نیست، گفت: وقتی مسئولان تاکید ویژه بر اهمیت بخش تعاون و تقویت آن دارند و رئیس جمهور نیز برای تصویب اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون اهتمام بسیار نشان می‌دهند، شایسته نیست که در لایحه برنامه هفتم اثری از تعاونی‌ها و بخش تعاون نباشد. ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: معتقدیم که در لایحه برنامه هفتم باید به تکالیف سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبری عمل شود و مقدمات دستیابی به رشد حداقل ۲۵درصد بخش تعاون در اقتصاد ملی را فراهم کنیم. متاسفانه در لایحه برنامه هفتم هیچ موضوعی درباره عمل به مفاد بند ب سیاست‌های اصل ۴۴ که مربوط به رشد و توسعه تعاونی‌هاست، وجود ندارد. وی ادامه داد: در اتاق تعاون ایران با همکاری معاونت امور تعاون وزارتخانه و نمایندگان فراکسیون تلفیق مشغول رایزنی هستیم که این نقیصه را در لایحه اصلاح کنیم.