وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران گفت: معتقدم که خبرنگاری جزو مشاغل سخت است و این موضوع را پیگیری می‌کنم. صولت مرتضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: اگر قانون است که باید اجرا شود. اگر چنانچه منابعی باید در بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شده و انجام نشده است، تأمین اجتماعی چاره‌ای ندارد جز اینکه اجرا کند. وی با بیان اینکه یکی از مشاغلی که معتقدیم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است بحث خبرنگاران است، ادامه داد: پیگیری لازم را انجام می‌دهیم.