ثبت‌نام دور دوم وام 20 میلیون تومانی بازنشستگان کارگری از ۲۱ مرداد ماه آغاز شده با این تقاوت که شرایط دریافت وام با دوره قبل کمی فرق کرده است. «احمد حسینی» بازنشسته کارگری اهواز در گفت‌وگو با ایلنا در این رابطه می‌گوید: به نظر می‌رسد همیشه به دنبال سنگ‌اندازی مقابل پای بازنشستگان هستند. او می‌گوید: در این دوره، شرط داشتن دو فرزند تحت تکفل را برداشته‌اند اما شرط جدید سقف حقوق اضافه شده و به بازنشسته‌ای که بیش از ۱۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، وام تعلق نمی‌گیرد! به گفته حسینی، 15 میلیون تومان نصف خط فقر و به اندازه اجاره یک خانه است. آیا بازنشسته‌ای که ۱۵ میلیون حقوق ماهانه دارد، ثروتمند و بی‌نیاز است؟ این بازنشسته می گوید: من ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی تخصصی دارم و بیشتر از حداقل‌بگیران حق بیمه به سازمان پرداخته‌ام. عدالت اقتضا می‌کند در زمان بازنشستگی به نسبت پرداخت بیشتری که داشته‌ام، بیشتر از مزایا و امکانات رفاهی بهره‌مند شوم نه اینکه بگویند وام هم به شما تعلق نمی‌گیرد!