روز گذشته، کارگزاران مخابرات روستایی در استان‌های خوزستان، لرستان و خراسان رضوی مقابل استانداری‌ها تجمع کردند. به گزارش ایلنا، نمایندگان این کارگزاران می‌گویند: کارگزاران مخابرات روستایی طبق ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری دارای قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات ایران درآمده‌اند ولی با این حال هنوز از تبعیضات در خصوص حقوق و مزایا رنج می‌برند. آنها در بیان مطالبات خود گفتند: رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق بین کارکنان شهری و روستایی، اصلاح تاریخ شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظم بخشی به مسأله پرداخت حقوق در آخر هر ماه، رفع مشکلات بیمه تکمیلی و در نهایت برابری در شرایط و مزایای شغلی ازجمله مطالبات ماست. کارگزاران از استانداران درخواست دارند به مساله ورود کرده و در جهت رفع تبعیض اقدام کنند.