آمار و ارقام حوزه مسکن دلهره‌آور شده است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، انتظار برای خانه‌دار شدن مردم ۱۲ سال تعیین شد، گفت: ساماندهی آمار و ارقام دلهره‌آور حوزه مسکن، تدبیر واقع‌بینانه و جدی می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن پیرهادی با بیان اینکه جهش صعودی قیمت مسکن نسبت به درآمد، سبب بروز نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه شهری شده، افزود: متاسفانه سن دسترسی به مسکن در پی نابه‌سامانی حوزه مسکن برای خانوارهای طبقه متوسط شهری به بیش از ۳۰ سال رسیده و در برخی ارزیابی‌ها با توجه به نرخ تورم برای دهک‌های اول درآمدی بیش از یک قرن گمانه‌زنی می‌شود، ارقام وحشتناک و دلهره‌آوری که رفع و سامان‌دهی آنها تدبیر و چاره‌جویی اساسی و واقع‌بینانه‌ای

را می‌طلبید.

وی گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر خرید مسکن و حتی برنامه‌ریزی برای خرید مسکن از توان و دسترس طبقه متوسط شهری خارج شده و برای دهک‌های پایین‌تر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در همین راستا، کمیسیون تلفیق برنامه برای حل این معضل به صورت مسأله‌محور و واقع‌بینانه به حوزه مسکن وارد شد و با تعیین اهداف راهبردی مشخص چند گام اساسی برای حل مسأله مسکن برداشت.