مقایسه دو سال ابتدایی دولت‌های روحانی و رئیسی در حوزه بازار کار نشان می‌دهد که دولت یازدهم 1.5درصد و دولت سیزدهم 0.6درصد نرخ بیکاری را در دو سال اول شروع به کار خود کاهش داده‌اند. به گزارش اکوایران، بررسی روند 11 ساله نرخ بیکاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این نرخ در سال‌های اخیر به طور مداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است. طبق بررسی‌های انجام شده، دولت یازدهم از زمان تحویل گرفتن دولت تا پایان سال 93 موفق شد نرخ بیکاری را 1.5درصد کاهش دهد. البته این کاهش پایدار نماند و در سال‌ 95 قله 11 ساله نرخ بیکاری روی رقم 12.4درصد ثبت شد. پس از آن نرخ بیکاری رو به کاهش گذاشت و در دو سال پایانی دولت دوازدهم با سرعت بیشتری این مسیر را طی کرد؛ به گونه‌ای که این نرخ به 9.6درصد در سال 99 رسید. ابراهیم رئیسی نرخ بیکاری را در این محدوده تحویل گرفت و این نرخ در پایان 1401 حدود 0.6واحد درصد کاهش یافته است.

سال 95؛ قله نرخ بیکاری در سال‌های اخیر

«محمود احمدی‌نژاد» رئیس دولت‌های نهم و دهم در یک سال مانده به پایان دوران ریاست جمهوری خود توانست کمی نرخ بیکاری را کاهش دهد و آن را به 12.1درصد برساند. او در ابتدای سال 92 سکان اقتصادی کشور را به حسن روحانی سپرد و نرخ بیکاری در انتهای آن سال به 10.4درصد رسید. نرخ بیکاری دولت یازدهم از سال 93 تا 95 روندی صعودی به خود گرفت طوری‌که در سال 95 به قله 11 ساله خود در رقم 12.4درصد رسید. پس از آن به طور مداوم رو به کاهش گذاشت، طوری‌که دو سال پایانی ریاست جمهوری روحانی در دولت دوازدهم به نرخ بیکاری 9.6درصدی  ختم شد.

کند شدن سرعت کاهش نرخ بیکاری در ابتدای دولت سیزدهم

آخرین سالی که حسن روحانی به طور کامل ریاست دولت را در آن برعهده داشت سال 99 بود که نرخ بیکاری آن معادل 9.6درصد بود. آخرین آمار به‌جا مانده از حسن روحانی در حوزه بازار کار نیز نرخ بیکاری بهار 1400 است که معادل 8.8درصد برآورد شده است.

از طرفی، آخرین آمار در دسترس از عملکرد ابراهیم رئیسی در بازار کار، نرخ بیکاری بهار 1402 است که معادل 8.2درصد به ثبت رسیده است. بنابراین نرخ بیکاری بهار دومین سال ریاست جمهوری رئیسی، کمتر از نرخ بیکاری آخرین بهار دولت روحانی است.

در مرداد 1400، صندلی ریاست جمهوری ساختمان پاستور به ابراهیم رئیسی رسید تا سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران را آغاز کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در پایان سال 1400 به 9.2درصد رسیده که نسبت به این نرخ در سال 99 معادل 0.4درصد کاهش یافته بود. روند 11 ساله نرخ بیکاری نشان می‌دهد که سرعت کاهش این نرخ در دو سال شروع به کار دولت سیزدهم نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است. برای مثال، نرخ بیکاری از سال 97 تا 98 معادل 1.3درصد کاهش یافته اما این نرخ از سال 1400 تا 1401 تنها 0.2درصد کم شده است.

دولت ابراهیم رئیسی هنوز دو سال زمان دارد تا یک دوره چهار ساله را به پایان برساند، بنابراین نمی‌توان در مورد عملکرد بلندمدت آن در بازار کار اظهارنظر قطعی کرد اما آمارهای دو سال ابتدایی فعالیت این دولت نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این بازه زمانی 0.6درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، اگر تنها دو سال ابتدایی شروع به کار دولت‌ها در نظر گرفته شود، دولت یازدهم نرخ بیکاری را 1.5درصد و دولت سیزدهم این نرخ را 0.6درصد کاهش داده است.