مبلغ یارانه تا ۵۲۰ هزار تومان قابل افزایش است

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: استفاده از این طرح اختیاری است اما از مجموع ۴۰۰هزار تومان یارانه ۳ دهک اول درآمدی مشمول طرح، ۲۰۰هزار تومان از مبلغ به صورت نقدی در اختیارشان است و ۲۰۰هزار تومان مابقی را نیز می‌توانند از سبد کالا، خریداری کنند که در این صورت اعتبار سبد آنها ۱۲۰هزار تومان دیگر شارژ می‌شود. در این صورت مجموع یارانه دریافتی این افراد ۵۲۰هزار تومان می‌شود.

به گزارش ایسنا، علیرضا عسگریان درباره تغییرات ایجاد شده در طرح کالابرگ الکترونیک گفت: این طرح از دو ماه پیش شامل سه دهک اول درآمدی جامعه شده و مشوق‌هایی نیز برای آن در نظر گرفته شده بود که مرحله جدیدی از کالا برگ نیز چندی پیش آغاز شده؛ مرحله‌ای که در آن اگر این سه دهک بخشی از سبد خود را خرید کالایی کنند، اعتباری علاوه بر یارانه، برای آنها شارژ می‌شود.

عسگریان در این باره افزود: دولت با هدف جدایی تورم از سفره مردم، گام‌هایی برداشته و گام به گام هم در حال حرکت به این سمت است. دو هفته پیش مرحله جدید دیگری از سبدکالا اجرا شد. قرار بود قیمت این سبد نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ثابت و فاصله تورمی و مابه‌التفاوت قیمت سبد با نرخ روز، توسط دولت تامین شود. معاون وزیر رفاه گفت: امیدواریم از ماه‌های آینده یکی دو دهک جدید، به این دهک‌ها اضافه شود.

وی ضمن بیان اینکه بار مالی این طرح تامین شده است لذا مردم دغدغه‌ای نداشته باشند، گفت: مردم از این فرصت استفاده کنند. استفاده از این طرح اختیاری است اما ۲۰۰هزار تومان از مبلغ یارانه به صورت نقدی در اختیار خودشان است و ۲۰۰هزار تومان مابقی را نیز می‌توانند از سبد، کالا خریداری کنند که در این صورت ۱۲۰هزار تومان دیگر سبد آنها شارژ می‌شود لذا در مجموع ۳۲۰هزار تومان می‌توانند از سبد خریداری کنند.

وی در خصوص علت تاکید دولت برای استفاده دهک‌های پایین از این سبد گفت: این سبد تغذیه‌ای استاندارد است و تمرکز ما بر تغذیه سالم مردم است و قرار است ویتامین‌ها، پروتئین‌ها و ریزمغذی‌ها وارد سبد مردم شوند. این در حالی‌ست که هر فاصله تورمی از این پس توسط دولت جبران خواهد شد اما این امر منوط به استفاده مردم از این سبد 

خواهد بود.