دفتر افکارسنجی ملت در گزارشی نتایج افکارسنجی درباره نگرش مردم نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر افکارسنجی ملت با همکاری دفتر مطالعات بخش عمومی و دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور» اعلام کرد در سال‌های اخیر، مشکلات و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور به یکی از چالش‌های جدی نظام حکمرانی تبدیل شده طوری‌که بسیاری از کارشناسان و مسئولان مربوطه نسبت به پیامدهای این بحران هشدار داده‌اند. تداوم وضعیت فعلی ممکن است برخی صندوق‌ها را با مشکل جدی مواجه کند. در بخشی از این گزارش عنوان شده به‌نظر می‌رسد تدوین و اجرای اصلاحات بنیادین در نظام بازنشستگی کشور، امری اجتناب‌ناپذیر است. برای این منظور طرح‌ها و ایده‌های مختلفی از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه مطرح شده که اجرای این طرح‌ها و ایده‌ها بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و پیامدهای پیش‌بینی نشده، ممکن است چالش‌های جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی به‌دنبال داشته باشد.