مدیرکل امور بین‌الملل تأمین‌اجتماعی گفت: با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، آماده مشارکت در زمینه کاهش آمار حوادث کار در کشور هستیم. به گزارش ایسنا، حسین مشیری تبریزی در نشست بررسی «پویش چشم‌انداز صفر» اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی، با اشاره به آمارهای اعلام‌شده از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون گفت: متأسفانه در سال گذشته براساس آمارهای رسمی ٧١١ نفر از کارگران مشمول قانون کار، جان خود را از دست داده‌اند. سازمان تأمین‌اجتماعی آماده است از ظرفیت خود برای کمک به شرکت‌ها و صنایع و تسهیل عضویت آنها در پویش چشم‌انداز صفر و بهبود شرایط ایمنی کار با هدف کاهش آثار زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی حوادث کار استفاده کرده و در زمینه اجرایی‌کردن توصیه‌های این نهاد بین‌المللی در کنار شرکت‌ها و صنایع ایرانی باشد.