معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح وضعیت بدهی‌های آموزش‌و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پیگیر اجرای رتبه‌بندی معلمان هستیم. رضا فیضی‌نژاد به ایسنا گفت: سال گذشته، ۵۱هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته شدند که مشمول رتبه‌بندی هستند. امسال نیز براساس پیش‌بینی‌ها ۸۰هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد. وی افزود: «ستاری‌فرد» معاون وزیر آموزش و پرورش، دو جلسه در صندوق بازنشستگی کشوری بابت کسورات بازنشستگی مقطع ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اعلام رتبه‌بندی بازنشستگان ۱۴۰۱ برگزار کرد ولی آموزش و پرورش برای اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۴۰۰، فعلا هیچ رقمی به صندوق پرداخت نکرده است.