نماینده گرگان در مجلس گفت: بازنشستگان عمر خویش را برای خدمت به این کشور صرف کردند. امروز در زمستان سخت عمر چشم امیدشان به همسان‌سازی حقوق است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا منتظری در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: با همسان‌سازی کاری کنیم که این قشر شرمسار خانواده خویش نباشند و لبخند رضایت بر لبانشان نقش بندد.