کارگزاران مخابرات روستایی از عدم پرداخت به موقع حقوق خود انتقاد کردند. نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: در حالی‌که افزایش تعرفه تلفن ثابت برای شرکت مخابرات رقم خورده، حقوق کارگزاران مخابرات روستایی به موقع پرداخت نمی‌شود. به گفته آنها، کارگزاران مخابرات روستایی که جزو نیروهای رسمی این شرکت هستند از نامنظمی در پرداخت حقوق توسط شرکت مخابرات رنج می‌برند چون حقوق ماهیانه این قشر به اندازه‌ای نیست که بتواند زندگی آنها را برای بیشتر از یک ‌ماه بچرخاند هرچند این حقوق کفاف خرج و مخارج یک ‌ماه را نیز نمی‌دهد. این عده افزودند: برای هیچ نهاد، سازمان و ارگانی شایسته نیست که کارکنانش در مضیقه و مشقت قرار بگیرند چون نیروهای انسانی از اصلی‌ترین و مهمترین سرمایه‌های هر نهادی هستند. لازم است مدیران شرکت مخابرات ایران اهتمام جدی به کرامت و معیشث نیروهای انسانی خود داشته باشد و برای رسیدن به ارتقای ارزش‌های انسانی این نیروها اقدامات بیشتر و موثرتری انجام بدهند.