نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور می‌گوید: نمی‌دانیم کدام حرف دولت را باور کنیم؟ رئیس‌جمهور می‌گوید بساط پیمانکاران را برچینید و لطیفی، ساز دیگری می‌زند. آیا رئیس سازمان امور استخدامی برای خود قدرتی مجزا از دولت دارد و ایشان تصمیم‌گیر نهایی هستند یا بالاترین مقام اجرایی کشور؟ رامین اناری در گفت‌وگو با ایلنا ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های اخیر بارها اطمینان داده‌اند که طرح را با جدیت دنبال می‌کنند اما گویا دست‌هایی در کار است که نمی‌گذارد طرح ساماندهی و به طور مشخص حذف پیمانکاران به نتیجه برسد. همین دست‌ها برنامه من و «خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در رادیو جوان را در مورد طرح ساماندهی، کنسل کرد! نمی‌گذارند در مورد طرح و لزوم حذف پیمانکاران کار رسانه‌ای کنیم. به گفته اناری، کارگران از انتظار بی‌پایان به ستوه آمده‌اند. او اضافه می‌کند: باید مشخص شود چرا رئیس سازمان امور استخدامی با شدت و حدت مخالف حذف پیمانکاران است و چرا در مقابل منافع میلیون‌ها نفر در کشور این‌چنین از منافع این گروه دفاع می‌کند؟ چرا اجازه نمی‌دهد کارگران زحمتکش دولت قرارداد مستقیم شوند و دست‌های واسطه از میان برداشته شوند؟