نزدیک به ۱۸۰ کارگر خدماتی مجموعه شهرداری جیرفت در استان کرمان با مشکل تعدیل و بیکاری مواجه هستند. به گزارش ایلنا، «احمد بلندنظر» فرماندار جیرفت با تایید خبر تعدیل کارگران شهرداری این شهر گفت: این کارگران که تعدادشان به حدود ۱۸۰ نفر می‌رسد به مدت دو سال و با حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به عنوان نیروی تنظیف و خدمات شهری در سخت‌ترین شرایط جذب کار شده و به امید اینکه در آینده وضعیت کاری‌شان بهبود پیدا کند، مشکلات را متحمل شدند بنابراین نباید آنها یک دفعه اخراج یا تعدیل از کار شوند. او گفت: اینکه گفته می‌شود اخراج نیروهای شهرداری پیرو نامه استانداری صورت گرفته، صحت ندارد. دفتر امور شهری استانداری کرمان نامه‌ای مبنی بر اینکه چرا تعداد ۱۸۰ نیرو به صورت غیرقانونی جذب شهرداری شده‌اند را به شهرداری ارسال کرده که در نتیجه آن سرپرست فعلی شهرداری هم بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن جوانب کار اقدام به اخراج ۱۸۰ نیروی کار خود کرده است. فرماندار جیرفت بیان اینکه کارگرانی که در لیست اخراج قرار گرفته نگران آینده و تامین معاش خانواده‌هایشان هستند، افزود: نباید جذب نیرو با این شیوه و بدون ضابطه و براساس رابطه در شهردای صورت می‌گرفت و حال که چنین اتفاقی افتاده باید سازوکاری اتخاذ شود که حقی از کسی ضایع نشود.