رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی هیچ‌گونه مستمری پرداخت نشده‌ای ندارد. به گزارش ایسنا، علی‌محمد قادری در شورای اداری بهزیستی استان مرکزی اظهار کرد: بهزیستی کشور معوقه‌ای ندارد و به‌هنگام و به‌روز تمامی مستمری‌ها پرداخت شده و مستمری اردیبهشت ماه نیز ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه پرداخت شده است.

وی افزود: طبق قانون بودجه سنواتی هر ساله، دولت پیشنهادی را در قالب مستمری به مجلس ارائه می‌دهد. امسال مجلس افزایش ۴۰درصدی را مصوب کرده که به محض تصویب در هیأت دولت این مکانیزم اجرا خواهد شد.