بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه (یکم خرداد) در استان‌های مرکزی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، خوزستان، تهران و چهارمحال و بختیاری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، خواسته این بازنشستگان، اجرای آیین‌نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ به ۲۰درصد و پرداخت رفاهیات و سهم خواروبار است.