گروهی از کارگران پیمانکاری بخش حمل و نقل و خدمات شهرداری ایلام برای پیگیری مطالبات مزدی خود در روزهای شنبه و یکشنبه دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه بیش از دو ماه معوقات مزدی طلبکاریم و نگرانیم این بدهی‌ها برای ماه‌های آینده افزوده شود، افزودند: هنوز راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان شهری برای حل این مشکل ارائه نشده است.

طبق این گزارش، کارگران طی دو ماه گذشته برای پیگیری مطابات صنفی خود به چند نهاد دولتی و غیردولتی مراجعه کرده‌اند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

این کارگران گفتند: در حال حاضر وضعیت مالی ما مناسب نیست و از تامین معاش خود ناتوان شده‌ایم و انتظارمان این است که مسئولان چاره‌اندیشی کنند.