رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مقررات مربوط به احکام بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرآنلاین، هادی سبحانیان در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی مقررات مربوط به احکام بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ (مالیات حقوق) را ابلاغ کرد. در این بخشنامه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و 200میلیون ریال است.

همچنین مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد به نرخ‌های زیر مشمول مالیات است:

- نسبت به مازاد یک میلیارد و 200میلیون ریال تا یک میلیارد و 680 میلیون ریال: ۱۰درصد - نسبت به مازاد یک میلیارد و 680 میلیون ریال تا دو میلیارد و 760 میلیون ریال: ۱۵درصد - نسبت به مازاد دو میلیارد و 760 میلیون ریال تا چهار میلیارد و 80میلیون ریال: ۲۰درصد - نسبت به مازاد چهار میلیارد و 80 میلیون ریال به بالا: ۳۰درصد.