یک فعال کارگری گفت: برخی جایگاه‌داران سوخت بنزین و گاز CNG در شهر شوش حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده آن یا را با تاخیر به صورت زیر حداقل‌های قانونی پرداخت می‌کنند.

این منبع در شهرستان شوش در تماس با خبرنگار ایلنا افزود: جایگاه‌داران سوخت باید حقوق قانونی به کارگران خود پرداخت کنند.

این کارگر با بیان اینکه شهرستان شوش در بخش شهری دارای ۴ جایگاه بنزین گازوئیل و سه جایگاه سی ان جی است که یک جایگاه با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کند و جایگاه دیگری که اخیرا به پیمانکار واگذار شده، در طول سال خراب بوده و کارگران آن موفق به دریافت مطالبات قدیمی خود از پیمانکار سابق نشده‌اند. این فعال کارگری در شهرستان شوش تصریح کرد: نهاد‌های نظارتی باید نظارت خود را بر جایگاه‌داران افزایش دهند و در صورت لزوم با جایگاه‌داران متخلف برخورد کند.