برخی از پرستاران می‌گویند: هیچ اهتمامی در وزارت بهداشت برای اصلاح پرداختی‌های ناعادلانه نمی‌بینیم.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر پرستاران بارها با برگزاری تجمع، به اجرای ناصحیح و ناعادلانه آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعتراض کردند. پرستاران می‌گویند پرداخت‌های تعرفه‌گذاری برای هر ماه، یک میلیون تومان

هم نیست.

در این میان، پرستاران از معافیت مالیاتی کارانه برای اعضای هیأت علمی بالینی و پزشکان متخصص بالینی انتقاد کردند و گفتند: در ساختار وزارت بهداشت، منافع بخشی از پزشکان بر دیگران اولویت دارد. در حالی اعضای هیات علمی را از مالیات کارانه معاف کرده‌اند که کارانه‌ها و پرداخت تعرفه‌گذاری برای ما بسیار ناچیز است.

«جواد توکلی» فعال صنفی پرستاران در رابطه با اعتراض صنفی پرستاران می‌گوید: هیچ راهی جز اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری با مشارکت نمایندگان واقعی پرستاران نیست. بعد از دوران کرونا، از زحمات کادر درمان و پرستاری قدردانی نشد. اجرای تعرفه‌گذاری بعد از 15 سال هم نتوانست رضایت پرستاران را جلب کند و حالا هم به اعتراضات پرستاران اهمیت نمی‌دهند و صدای آنها را نمی‌شنوند.

به گفته وی، اعضای هیات مدیره سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت باید دست از دفاع از آیین‌نامه ناعادلانه بردارند و تن به اصلاحات

واقعی بدهند.