سازمان تأمین اجتماعی از آغاز فرایند پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از روز گذشته خبر داد.

طبق اعلام روابط عمومی تأمین‌اجتماعی، فرایند پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان، مطابق روال معمول و اعلام قبلی از روز بیستم اردیبهشت ماه و با اعمال افزایش حقوق آغاز شده است. همچنین مابه‌التفاوت فروردین‌ماه نیز براساس جدول زمان‌بندی و در همان روز، با فاصله چند ساعته واریز خواهد شد. طبق این گزارش، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان می‌توانند فیش‌های حقوق خود را در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان مشاهده کنند.