بسیاری از افراد هنگامی که جویای کار هستند با عبارت قرارداد آزمایشی از سوی کارفرما مواجه می‌شوند. با این حال اینکه قرارداد آزمایشی چیست و چه شرایطی دارد، چندان رویه ثابتی در کشور ندارد.

در همین زمینه «نیما پرتویی» کارشناس روابط کار به تسنیم می‌گوید: برای دوره آزمایشی هم باید قرارداد کتبی باشد. کارفرما می‌تواند یک قرارداد کتبی یک ماهه منعقد کند و تمامی حقوق و مزایا و بیمه کارگر به او تعلق می‌گیرد. هر گونه قرارداد کار شفاهی هم به منزله دائمی بودن کارگر است.

«هادی ابوی» فعال صنفی نیز در این باره می گوید: کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می‌کند، حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: مطابق با ماده 148 قانون کار همه کارگاه‌ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک‌تک کارمندان خود حق بیمه پرداخت کنند. ابوی گفت: کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه‌شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می‌گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فرار از پرداخت سنوات و عیدی بیمه نمی‌کنند.