بازنشستگان کارگری از حذف فیش‌های حقوقی اردیبهشت در سامانه تامین اجتماعی خبر دادند. این بازنشستگان می‌گویند با شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته‌ایم اما پاسخ روشنی به ما در ارتباط با حذف فیش‌های حقوقی ندادند.

«عیدعلی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در این رابطه به ایلنا می‌گوید: فیش‌های حقوقی اردیبهشت بازنشستگان کارگری شانزدهم اردیبهشت در سامانه قابل رویت بود اما بعد از ساعتی حذف شد. مشخص نیست چرا این فیش‌ها حذف شده و امیدواریم تامین اجتماعی در این رابطه توضیح بدهد.

به گفته وی، در این فیش‌ها اشکالاتی در مورد باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ وجود داشت به گونه‌ای که برخی بازنشستگان از نحوه محاسبه انتقاد داشتند و خواستار توضیح مسئولان هستند.

کریمی تاکید می‌کند: باید از بیستم این ماه پرداخت‌ها آغاز شود و براساس قول مدیرعامل سازمان و وزیر کار، افزایش سال جدید و معوقات متناسب‌سازی در این ماه پرداخت شود. انتظار داریم فیش‌ها قبل بیستم اردیبهشت رویت شود، ضمن اینکه در انتظار صدور احکام حقوقی

جدید هستیم.