بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) در شهر تهران مقابل وزارت ارتباطات و در استان‌های مرکزی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و لرستان مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان برای چندمین بار خواستار اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ به ۲۰درصد و پرداخت رفاهیات و سهم خواروبار خود هستند.