کارگران پروژه‌ای پایپینگ در پارس جنوبی و خارک به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند.

این کارگران که بیشتر در فازهای مختلف عسلویه و کنگان مشغول به کار هستند به ایلنا می‌گویند: خواستار افزایش حداقل 79درصدی دستمزد با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هستیم. اگر قرار باشد سطح زندگی ما به اندازه سال قبل باشد، باید دستمزدها حداقل 79درصد زیاد شود.

این کارگران همچنین خواستار اعمال سیستم 20 روز کار و 10 روز مرخصی و افزایش خدمات رفاهی و معیشتی خود شدند. کارگران پایپینگ می‌گویند: از مطالبات کارگران پروژه‌ای حمایت می‌کنیم. پیمانکاران، کارگران را هر طور که بتوانند استثمار می‌کنند و اجازه اعتراض و تشکل‌یابی نمی‌دهند.