توافق برای مسکن‌دار شدن کارگران

نماینده اراک در مجلس گفت: توافقاتی صورت گرفته تا کارگران فاقد مسکن دارای مسکن شوند و اکنون به دنبال زمین مناسب برای این طرح هستیم.

به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مرکزی اظهار کرد: اداره کشور با این شرایطی که وجود دارد سخت است. دولت کشور را در سال با نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار اداره می‌کند درحالی‌ که نیاز به ۹۰ میلیارد دلار است. ۹ میلیارد دلار نیز در سال هزینه آرد و گندم می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی استان کارگری است حقوق کارگران برای ما در اولویت است. می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه را بر مبنای نظرات کارگران بنویسیم و توانستیم امسال ۴ ماده ساماندهی قراردادهای شرکتی و خدماتی را اصلاح کنیم.

آصفری افزود: نمی‌توانیم حقوق بیت‌المال را به بخش خصوصی بدهیم. در مورد قطعی برق کارخانه آلومینیوم اراک نیز همین موضوع مطرح بود که مجبور شدیم برقش را قطع کنیم. در مورد ماده ۴۱ هم موافقم که باید عملیاتی شود و در مورد ماده ۹۶ نیز چندین جلسه با دولت داشتیم تا اجرایی شود. مشکل درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران نیز باید

اجرایی شود.