وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: افزایش 27درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران صورت گرفته است. به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی روز گذشته در محوطه شرکت دخانیات، در جمع خبرنگاران و مدیران این شرکت در پاسخ به این سوال که آیا امکان اصلاح دستمزد با توجه به نرخ تورم وجود دارد یا خیر؟ گفت: فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور کار قرار ندارد.