پیش‌بینی ۲۲۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت سیزدهم برای امسال ۲۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع عمومی برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صولت مرتضوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشت: صندوق بازنشستگی کشوری با ۷۵درصد ناترازی مواجه است. بر اساس قواعد و استانداردها به میزان هر نفر مستمری‌بگیر بازنشستگی باید هفت نفر بیمه‌پرداز داشته باشد که این عدد به ۰.۷ رسیده که بار سنگینی بر دوش دولت است ضمن اینکه سایر صندوق‌ها هم در همین شرایط هستند. وزیر کار تاکید کرد: این ناترازی شدید است و همواره ادامه دارد. اگر به این روش ادامه بدهیم، طبق پیش‌بینی‌های اقتصاددانان در افق ۱۴۰۴ ناترازی به ۸۰۴هزار میلیارد تومان می‌رسد اما دولت در این زمینه تدبیر می‌کند.

مرتضوی با بیان اینکه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده، گفت: این آمار به صورت مستمر با کد ملی و محل خدمت وجود دارد و راستی‌آزمایی به‌واسطه مرکز آمار ایران، سامانه رصد اشتغال و مطالعات تأمین اجتماعی شده است. شاید عده‌ای بگویند که هنوز بیکار داریم و فکر کنند که جمعیت بیکار کشور همواره ثابت است اما جمعیت بیکار کشور در جریان است؛ مانند آبی که وارد سد شده و خارج می‌شود.

وی تأکید کرد: سال گذشته ۷۶۰هزار بیمه شده اجباری داشتیم، یعنی کارگری که براساس قانون و به استناد قواعد با کارفرما قرارداد امضا می‌کند و کارفرما موظف است که بیمه را پرداخت کند.