سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه‌ریزی برای پیش بردن طرح رتبه‌بندی معلمان در سطح کشور توضیحاتی ارائه کرد.

رضا مرادصحرایی گفت: بخشی از کار طرح رتبه‌بندی معلمان هنوز باقی مانده است. تعدادی از معلمان رتبه نگرفته‌اند که به‌زودی وضعیت آنها مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: تعدادی نیز که رتبه آنها مشخص شده، تخصیص لازم برای آنها انجام نشده و به دنبال حل این مورد نیز هستیم. سرپرست وزارت آموزش و پرورش به اعتراضات معلمان هم اشاره کرد و به ایسنا گفت: عده‌ای اعتراض داشتند که حق اعتراض در آیین‌نامه برای این عزیزان دیده شده و در حال بررسی اعتراضات هستیم. در نهایت پس از اتمام بررسی اعتراضات با هماهنگی و همکاری نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان خواهیم بود.