حرکات سازمان‌یافته دولتی علیه تشکل‌های کارگری آغاز شده است

رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی گفت: حرکات سازمان‌یافته‌ای علیه انجمن‌های ساختمانی شکل گرفته تا یکی از تشکل‌های منسجم و بزرگ کارگری، قدرت خود را از دست بدهد.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با ایلنا از رویه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار در برخورد با تشکل‌های کارگری انتقاد کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته، ارتباط بیش از ۵۰۰ انجمن ساختمانی با وزارت کار و سازمان‌های مربوطه آن به صفر رسیده و این نشان‌دهنده بی‌توجهی وزارت کار به شرکای اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی است.

شوکت با اشاره به بلاتکلیفی کانون انجمن‌های سراسری کارگران ساختمانی گفت: انتخابات کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی چهار ماه پیش برگزار شده است. مطابق ماده ۱ آیین‌نامه انجمن‌های صنفی، بعد از تائید هیأت رئیسه، وزارت کار یک ماه فرصت دارد تا نظر خود را درباره انتخابات بگوید. هیأت رئیسه کمی بعد از برگزاری انتخابات، آن را تائید کرد اما بیش از چهار ماه از آن زمان می‌گذرد و وزارت کار هنوز وظیفه خود را انجام نداده است.

رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی ادامه داد: نظر وزارت کار در مورد این انتخابات اواخر اسفند سال گذشته داده شد و بعد از تعطیلات عید نوروز نامه به دست ما رسید. در این نامه نوشته شده مطابق ماده ۱۴ ایراداتی وجود داشته است. اگر مجری قانون هستند، طبق قانون تنها یک ماه مهلت داشتند. معلوم نیست چرا باید روال بررسی انتخابات ساختمانی بیش از ۴ ماه طول بکشد و هنوز احکام کارگران ساختمانی صادر نشود؟ وی تأکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که حرکات سازمان‌یافته‌ای علیه تشکل‌های کارگری شکل گرفته است.

شوکت با اشاره به قطع همکاری تشکل‌های کارگران ساختمانی با وزارت کار و تأمین اجتماعی گفت: بیش از ۵۰درصد از حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. در دوره گذشته با سازمان تأمین اجتماعی همکاری‌های خوبی داشتیم و دوره‌های آموزشی برای کاهش حوادث کار برگزار می‌کردیم. این همکاری در حال حاضر به صفر رسیده است. متاسفانه کوچکترین اقدامی در جهت کاهش حوادث ناشی از کار نمی‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران ساختمانی گفت: باید اهمیت و نقش شرکای اجتماعی را به مسئولان یادآوری کرد. مبنای تصمیمات و اقدامات وزارت کار باید سه‌جانبه‌گرایی باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد رویه مسئولان فعلی تضعیف شرکای اجتماعی است. در حال حاضر، عزمی در جهت بهتر شدن و تغییر این سیاست نادرست دیده نمی‌شود.

شوکت تأکید کرد: دنیا متوجه شده که یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشرفت و حل مسائل، گسترش تشکل‌های مردم‌نهاد است اما ما جهت مخالفت این رویه عمل می‌کنیم.