تدوین شیوه‌نامه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در محاسبه سوابق بیمه

شیوه‌نامه مشترک وزارت کار و تأمین‌ اجتماعی برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در محاسبه سوابق بیمه تدوین شد.

به گزارش ایلنا، این شیوه‌نامه در جلسه‌ای با حضور حسن زینلی‌نژاد، معاون قضایی در امور کار و تأمین‌ اجتماعی دیوان عدالت اداری، به امضای علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین ستوده‌خو، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌ اجتماعی، رسید.

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند براساس قانون تأمین‌ اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحد خود اقدام کنند.» بر این اساس علاوه بر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون تأمین‌ اجتماعی، برخی از اختلافات کارگر و کارفرما در مورد اجرای این تعهد کارفرما، در مراجع حل اختلاف ادارات کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یکی از عمده‌ترین موضوعات شکایت از دستگاه‌های دخیل در این حوزه در دیوان عدالت اداری، مربوط به موضوعات رسیدگی به این اختلافات و نیز نحوه صدور و اجرای آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.

مطابق مفاد قوانین کار و تأمین‌ اجتماعی و این شیوه‌نامه، در مراجع حل اختلاف، ادعاهای کارگران در مورد سوابق بیمه‌ای؛ صرفاً در دوره‌ای که کارگاه مورد ادعا مشمول قانون کار و تأمین‌ اجتماعی بوده است، قابل رسیدگی و ملاک صدور رأی خواهد بود و در مورد کارگاه‌های خانوادگی دارای رابطه نسبی درجه یک، مشمولان قانون استخدام کشوری، مشمولان مقررات خاص بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، مشاغل آزاد و نظایر آن و کارگاه‌هایی که براساس قوانین و مقررات خاص از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند، اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نخواهد داشت.

بر اساس این شیوه‌نامه شعب سازمان تأمین‌ اجتماعی موظف به معرفی نماینده خود به‌عنوان کارشناس مطلع جهت حضور در جلسات رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون هستند و کارشناسان مذکور با مدارک و مستندات لازم در تمامی جلسات رسیدگی به این دعاوی شرکت خواهند کرد.

همچنین از آنجا که آرای حل اختلاف در خصوص پرداخت حق بیمه، اصلاح عناوین شغلی و دستمزد کارگر توسط سازمان تأمین‌ اجتماعی به اجرا گذاشته می‌شود، در این شیوه‌نامه بر ارسال نسخه‌ای از دادخواست ارائه شده به انضمام کلیه مدارک و مستندات مربوط به دعاوی، همراه با دعوتنامه جلسه رسیدگی به ادارات‌کل سازمان تأمین‌ اجتماعی تاکید شده است.