کارگران شرکت قطعه سایپا آذربایجان در اعتراض به وضعیت معیشتی و افزایش کم حقوق نسبت به تورم دست از کار کشیدند.   به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، کارکنان این شرکت صنعتی اعلام کرده‌اند تا حصول نتیجه مطلوب و مدنظر خود به اعتراض خود ادامه خواهند داد. کریم صادق‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، علت اعتراض کارکنان این شرکت را مطالبات مزدی عنوان کرد.