برخی از کارکنان مخابرات خوزستان که آذر ماه سال ۱۴۰۰ توانستند با گرفتن رأی از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، باید به عنوان کارگر دائم به کار خود برمی‌گشتند، با گذشت حدود یک سال و چهار ماه هنوز بلاتکلیفند.

به گزارش ایلنا، این افراد که تعداد آنها حدود ۷۰ نفر است، بعد از دو دوره کار بدون قرارداد، با رأی مراجع حل اختلاف و براساس تبصره دو ماده ۷ قانون، کارگر دائم به حساب آمدند. طبق این تبصره قانونی، در کارهایی که جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

این نیروها می‌گویند: دیوان عدالت اداری، رأی اداره کار را نقض کرد و آن را مجددا به اداره کار ارجاع داد و ما مجدد همان رأی قبلی را از مراجع تشخیص و حل اختلاف گرفتیم و مجددا به محل کار مراجعه کردیم اما شرکت مخابرات از اجرای این رأی خودداری کرد. آنها می‌گویند: بیش از یک سال است که رأی به نفع کارگران صادر شده اما ظاهرا قدرت شرکت مخابرات به قدری زیاد است که حتی قانون هم نمی‌تواند مقابل آن بایستد!