کارگران شهرداری سراب که برای دریافت حدود ۵۲۰ میلیون تومان از معوقات مزدی خود از سوی شهرداری ماه‌ها با مشکل مواجه بودند با پیگیری رئیس دادگستری شهرستان سراب و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شهرداری و نماینده کارگران، به معوقات حقوقی خود دست یافتند. به گزارش ایلنا و به گفته «رحیم استادی» رئیس کل دادگستری شهرستان سراب، انتظار کارگران از کارفرما برای پرداخت مطالبات به حق است که باید در موعد مقرر توسط کارفرما پرداخت شود. رئیس دادگستری شهرستان سراب از مسئولان ذی‌ربط خواست نسبت به مسأله پرداخت حقوق کارگران شهرداری همت مضاعفی داشته باشند. وی تاکید کرد: عدم توجه به مطالبات این قشر زحمتکش آن هم در روزهای پایانی سال می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات عدیده‌ای برای خانواده‌های آنها باشد.