از عصر روز سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه، حقوق اسفند ماه تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری به حساب‌شان واریز شده است. به گزارش ایلنا، عیدی این بازنشستگان با حقوق بهمن ماه پرداخت شده بود. نمایندگان بازنشستگان لشگری با بیان این مطلب گفتند: امیدواریم سال آینده متناسب‌سازی به طور کامل اجرایی شود. رایزنی‌هایی با مدیران صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح داشته‌ایم و وعده‌هایی به ما داده‌اند که امیدواریم به آنها عمل شود.