عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث رشد بیکاری نمی‌شود، گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر در مشاغل توجه شود. سمیه گلپور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم سبد معیشت تعیین نشده، گفت: اختلاف‌نظرهایی در شورای عالی کار وجود دارد. نمایندگان کارگری آمارهای وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول دارند اما نمایندگان کارفرمایی آنها را هم قبول ندارند. در محاسبه هزینه سبد معیشت، صرفاً‌ بحث خوراکی‌ها مطرح نیست بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود.

گلپور با بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم سبد معیشت به صورت کارشناسی شده مشخص است، افزود: با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالاهای مختلف، عدد و رقم سبد معیشت قابل محاسبه است. اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه‌زنی روی این مبالغ هم داشته باشند، بیانگر این است که  واقعیت‌های جامعه را درک نکرده‌اند.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را کمتر از 10درصد خواند و افزود: با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی‌معناست. 90درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و... است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند چون با دستمزد فعلی، معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند این بحران بدتر می‌شود.

وی با اشاره به آمارهای تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: امسال بعد از افزایش 57درصدی دستمزد حدود 20درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسأله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است. اینکه برخی اعلام می‌کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می‌شود، استدلال درستی نیست. افزایش حقوق امسال نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی‌شود بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: تمام مسئولان اعلام می‌کنند سال گذشته 57درصد مزد افزایش پیدا کرد. اگر بخواهیم دقت کنیم می‌بینیم دستمزد از نظر ریالی حدود یک تا 1.5 میلیون تومان افزایش یافته و با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش 57درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان 100درصد به حقوق افزوده شود, باز هم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیری دارد.

وی گفت: مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره دوم، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم، هزینه‌های زندگی را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد، خانواده کارگران را دچار مشکل می‌کند. گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و... هر روز در حال نوسان است بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست بلکه چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان و تحصیل طبق قانون اساسی برعهده دولت است اما در واقعیت به کارفرما واگذار می‌کنند.